• Document: BACHELORPROJEKT. Professionshøjskolen Metropol Institut for sygepleje
  • Size: 1.52 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 15:50:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BACHELORPROJEKT Et litteraturstudie om børns præoperative angst A litteraturestudy about childrens pre-operative anxiety. Professionshøjskolen Metropol Institut for sygepleje Af: Line Knudsen Hansen 678400 & Julie Ida Nielsen 678402 Vejleder: Carsten Michel Pedersen Antal anslag: 71.860 Afleveringsdato: 04.01.2017 Klasse: Modul 14 SymE13 Opgaven må anvendes internt i uddannelsen Indhold 1 Resumé ...................................................................................................................................................... 3 2 Abstract ..................................................................................................................................................... 3 3 Præsentation af sygeplejefaglig problemstilling ....................................................................................... 4 3.1 Indledende litteratursøgning ............................................................................................................. 4 3.2 Børn og angst ..................................................................................................................................... 5 3.3 Sygeplejefaglig relevans .................................................................................................................... 6 3.4 Samfundsfaglig relevans .................................................................................................................... 8 4 Afgrænsning............................................................................................................................................... 9 5 Formål ...................................................................................................................................................... 10 6 Problemformulering ................................................................................................................................ 10 7 Metode og teori....................................................................................................................................... 11 7.1 Videnskabsteoretiske position ........................................................................................................ 11 7.2 Design .............................................................................................................................................. 13 7.3 Uddybende litteratursøgning .......................................................................................................... 13 8 Præsentation af empiri og teori .............................................................................................................. 17 8.1 Valg af empiri ................................................................................................................................... 17 Therapeutic Use in Play in the Psychological Preparation of Preschool Children Undergoing Cardiac Surgery – Artikel 1 ...................................................................................................................... 17 Coping with hospital-related fears: experiences of preschool-aged children – Artikel 2 ....... 17 The experience of hospital-related fears of 4- to 6-year-old children – Artikel 3 ................... 18 Using Therapeutic Toys to Facilitate Venipuncture Procedure in Preschool Children – Artikel 4 ............................................................................................................................................... 18 8.2 Analysestrategi ................................................................................................................................ 19 8.3 Valg af teori ..................................................................................................................................... 20 Maare Tamm - Børn og Angst.................................................................................................. 20 Jean Piaget - Barnets psykiske udvikling.................................................................................. 20 Kari Martinsen – samtalen, skønnet og evidensen ................................................................. 20 Rolf Holm-Knudsen og Tove Sørensen – Børneanæstesi ........................................................ 21 Elisabeth Hall – Familiecentreret sygepleje............................................................................. 21 Eide & Eide – Kommunikation i relationer .............................................................................. 21 9 Analyse .......................

Recently converted files (publicly available):