• Document: LA PSICOMOTRICITAT: UN RECURS EDUCATIU PER LA INCLUSIÓ DELS ALUMNES AMB NEE ASSOCIADES A TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT
  • Size: 2.5 MB
  • Uploaded: 2018-10-14 18:33:18
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Memòria de treball LA PSICOMOTRICITAT: UN RECURS EDUCATIU PER LA INCLUSIÓ DELS ALUMNES AMB NEE ASSOCIADES A TRASTORNS GENERALITZATS DEL DESENVOLUPAMENT Marta Rabadán Martínez Llicència d’estudis curs 2008-2009 Agraïments. Vull donar les gràcies: Als professionals i els alumnes de les escoles: Les Palmeres i Josep Sol que han fet possible la realització d’aquesta investigació. A les psicopedagogues i psicòlogues de l’EAP i dels serveis de salut externs (CDIAP i CSMIJ) de Santa Coloma de Gramenet, per la seva participació i recolzament al projecte. A les Doctores en Pedagogia i Psicologia, Anne i Lola Garcia Olalla, pel seu interès, assessorament i supervisió en l'elaboració del projecte. A la meva supervisora, la Doctora en Psicologia i Coordinadora del Màster en Teràpia Psicomotriu de la Universitat Rovira i Virgili, Misericòrdia Camps, que ha assessorat i revisat el procés de la investigació amb paciència i rigor, orientant els meus dubtes i donant-me ànims en els moments de dificultat. A Juan Mila, Director de la Llicenciatura de Psicomotricitat a la Facultat de Medecina, Universitat de la República, que en va convidar a participar en el Primer Congrés Mundial de Psicomotricitat realitzat a Montevideo i a conèixer la realitat de l’atenció educativa i terapèutica de la infància i l’adolescència en aquest país, visitant escoles i centres de salut en els que els alumnes de la llicenciatura de psicomotricitat realitzen les pràctiques formatives: el Jardí d’Infants Enriqueta Compte i Riqué, l’ Escola Jardins , el Centre de Salut Jardins del Hipòdrom, la Ret d’atenció de primer nivell ASSE, La Policlínica, l’Hospital de Clíniques de la Facultat de Medicina (Serveis de Neuropediatria, de Pediatria, de Psiquiatria infantil i Clínica de lactants). A Pilar Arnaiz, Vicerectora de la Universitat de Múrcia i psicomotricista, que en va posar en contacte amb l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica Específic d’Autisme i altres Trastorns Greus del Desenvolupament de Múrcia, amb el Centre de recursos d’Autisme Les Boqueres (CEREA), amb els professionals de l’Aula Oberta (d’alumnes amb TGD) del CEIP Sant Félix, i amb la Llar d’infants Colorines. Visites que vaig realitzar acompanyant la intervenció professional d’orientadors de l’Equip Específic. 1 La psicomotricitat: un recurs educatiu per la inclusió dels alumnes amb n.e.e. associades a TGD Marta Rabadán Martínez, Llicència d’Estudis 2008-2009 A Miguel Llorca, professor del Departament de Didàctica i Investigació Educativa de la Universitat de la Laguna, Coordinador de Màsters i Postgraus en Psicomotricitat, pel seu assessorament i pels materials aportats sobre la intervenció psicomotriu amb infants afectats de TEA i TGD. A l’Àngels Morral psicomotricista, i la Balbina Alcàcer psicòloga clínica, del Centre Educatiu i Terapèutic Carrilet. Per donar-me tot tipus d’informació sobre el treball educatiu i terapèutic que realitzen amb els infants i les famílies (al Centre Educatiu, al Centre de Tractaments i al Centre de recursos i Formació) i pel seu assessorament. A Josep Rota, Director del CEEM Vil·la Joana, i formador de Psicomotricistas, per facilitar-me informació sobre el funcionament del Centre en relació a l’atenció als alumnes amb TGD i sobre l’organització del SEETDiC – Servei Educatiu Específic per a l’alumnat amb Greus Trastorns del Comportament de la ciutat de Barcelona-. A Lluïsa Senante, mestra en audició i llenguatge del CEE Josep Sol per l’adaptació (informàtica) del conte de “Pirates” i a Meritxell Petanàs per la seva col·laboració. A Melania Rosado i a Carmen Real, companyes del CEE, pel seu suport i assessorament informàtic. A les meves amigues i psicomotricistes, Olga Vicente i Lola Garcia, per llegir la memòria i donar-me consells valuosos. A la meva filla Júlia per la seva col·laboració en la traducció de documents de treball i a tota la meva família per la seva comprensió i confiança. I especialment, al Departament d’Educació, per oferir-me la possibilitat de reflexionar sobre la meva tasca professional, tenir temps per llegir, consultar, visitar altres institucions, i poder elaborar la memòria del Projecte amb el suport de la formació i l’assessorament organitzats pel Departament. 2 La psicomotricitat: un recurs educatiu per la inclusió dels alumnes amb n.e.e. associades a TGD Marta Rabadán Martínez, Llicència d’Estudis 2008-2009 ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ ............................................................................ 5 1.1. Antecedents de la recerca...................................................

Recently converted files (publicly available):