• Document: ALICJA MARIA LENCZEWSKA
  • Size: 1.21 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 21:08:51
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

† SŁOWO POUCZENIA lata: 1989­2010                       ALICJA MARIA LENCZEWSKA       (Ap 1,3)  „​ Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, ”  co w nim napisane, bo chwila jest bliska​       SŁOWO POUCZENIA Spisane przez Alicję Lenczewską w latach 1989-2010 Alicja Maria Lenczewska​ , urodzona 5 grudnia 1934 w Warszawie,emerytowana  nauczycielka, mieszkanka Szczecina.   W 1985 roku podczas udziału w rekolekcjach animatorów Odnowy w Duchu Świętym  na Świętej Górze w Gostyniu, podczas Eucharystii, otrzymała niezwykły dar  mistycznych spotkań z Jezusem.   Od tego momentu jej życie zaczęło się diametralnie zmieniać.   Jezus prowadził i pouczał Alicje, nakazując by rozmowy między Nimi były  zapisywane.     Tak powstały dwa niezwykłe dzienniczki: Świadectwo i Słowo Pouczenia.     Świadkowie i osoby, które znały Alicje zgodnie przyznają, że była osobą taktowną,  ciepłą, wymagającą przede wszystkim od siebie, pobożną, otwartą na drugiego  człowieka, potrafiła słuchać i pomagać.   Czynnie uczestniczyła w życiu kościoła: była domową animatorką Odnowy w Duchu  Świętym w kościele św. Jana Chrzciciela przy ul. Bogurodzicy w Szczecinie,  organizowała wiele spotkań modlitewnych i pielgrzymek.   W 2004 roku złożyła śluby wieczyste, była członkiem Wspólnoty Rodziny Serca  Miłości Ukrzyżowanej.     Dnia 20.11.2011 Roku, po gwałtownym nasileniu objawów choroby nowotworowej  przekazała oryginał maszynopisu wyrażając zgodę na kserowanie i  upowszechnianie według możliwości i rozeznanej woli Bożej, opracowywanie i  wykorzystywanie jego fragmentów oraz na wydanie drukiem w obiegu oficjalnym z  zachowaniem zasady, że są to teksty natchnione i nie mogą być użyte do celów  komercyjnych.   Odeszła do domu Pana 5 stycznia 2012 r. w Hospicjum im. św. Jana Ewangelisty w  Szczecinie.     ŚWIADECTWO i SŁOWO POUCZENIA​  – bez rozgłosu, ale zawsze w bliskiej relacji z  Panem Jezusem, spisywała w latach 1985–2010. Trzeba podkreślić, że od momentu  nawrócenia i pojawienia się dialogów z Panem Jezusem aż do odejścia do wieczności Alicja  podlegała stałemu kierownictwu duchowemu doświadczonych kapłanów, systematycznie  przystępowała do sakramentów, intensywnie uczestniczyła w życiu   Kościoła. Żyła skronie, była człowiekiem modlitwy i dziecięcego zawierzenia. Trudy  codzienności i cierpienia choroby przyjmowała w duchu ofiary wynagradzającej.      Słowo Pouczenia Wstęp do Pouczeń To, co zapisujesz jest po to, aby ludzie zrozumieli, że Ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia. Że jestem przy każdym człowieku, w każdej chwili jego życia. Że trzeba pragnąc Mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuję - pragnąc żyć według pouczeń Moich. Nie jesteś osobą, wyjątkową. Jesteś jak wielu: słaba, wplątana w układy tego świata, z których cię wyprowadzam do życia wiecznego dzięki temu, że chcesz Mnie słuchać i być Mi posłuszna. W przeciwnym razie ginęłabyś jak inni w grzechu i upadku, jak ginęłaś wielokrotnie zanim serce twoje zwróciło się do Mnie. Słyszenie w sercu Mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w Chrzcie świętym i każdy może rozpoznać pouczenia Moje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał. Jeśli będzie usiłował żyć według nich. Wtedy dam obfitość wielką, bo jestem Ojcem kochającym i troszczącym się o zbawienie każdego dziecka Mojego. Za każdego przecież oddałem życie Moje na Krzyżu, aby ocalać, aby prowadzić, aby zbawić. (Pt. 3.IV.92. g. 12,35) Uwaga: Cytaty z Pisma Świętego otrzymywane były przez tzw. przypadkowe otwarcie Biblii, po uprzednim zapisaniu słów, modlitwie i prośbie o dopełnienie pouczenia. Pt. 23.VI.89. g. 11,35 Droga krzyżowa I. Stacja: Sąd Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu. II. Stacja: Krzyż Weź Krzyż, który ci dałem, w nim J

Recently converted files (publicly available):