• Document: АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ БІОЛОГІВ. Навчальний посібник
  • Size: 3.4 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 17:44:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Волгін С. О., Козолуп М. С, Комар Р. І. АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ БІОЛОГІВ Навчальний посібник Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка 2009 Рецензенти: Зимомря М.І., д.ф.н., професор, завідувач кафедри теорії та практики перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Падура М.Ф., к.ф.н., професор, завідувач кафедри української та іноземних мов Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. 3. Ґжицького. Олійник Т.С., к.ф.н., доцент, завідувач кафедри теорії і практики перекладу Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Воробець Н.М., д.біол.н., професор кафедри медичної біології та кафедри фармакогнозії і ботаніки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Рекомендовано до друку Вченою Радою Львівського національного університету Імені Івана Франка Волгін С. О., Козолуп М. С, Комар Р. І. Англійська мова для біологів: Навчальний посібник. - Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 279с. Навчальний посібник «Англійська мова для біологів» укладений відповідно до вимог програми рівневого вивчення іноземної мови в університеті і призначений для студентів 1-3 курсів біологічного факультету, які вивчають англійську мову у групах середнього та вищого рівнів. Мета посібника - поглиблення теоретичних і практичних знань студентів з англійської мови, формування та розвиток умінь і навичок сприймати і відтворювати іншомовний науковий фаховий дискурс, розширення словникового запасу загально-наукової та професійної лексики. Посібник містить сучасний автентичний текстовий матеріал, який охоплює базову лексику основних галузей біологічної науки. Практичні завдання укладено з урахуванням новітніх методичних стратегій викладання іноземної мови професійного спрямування. Посібник може бути корисним для магістрантів, аспірантів та науковців-біологів, які самостійно удосконалюють свої знання з англійської мови. (С) Волгін С.О., Козолуп М. С, Комар Р. І., 2009 (С) ЛНУ імені Івана Франка, 2009 Передмова Навчальний посібник "Англійська мова для біологів" призначений для студентів 1- 3 курсів біологічних спеціальностей стаціонарного відділення, вищих навчальних закладів, які вже володіють базовим та середнім рівнем мовленнєвої компетенції. Мета посібника - підвищення фахової мовленнєвої компетенції студентів-біологів на матеріалі автентичних наукових джерел та сприяння розвиткові наступних вмінь та навичок:  ефективне читання

Recently converted files (publicly available):