• Document: Diversarum Artium Schedula
  • Size: 185.05 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 20:11:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Diversarum Artium Schedula Teofil Prezbiter Diversarum Artium Schedula i inne średniowieczne zbiory przepisów o sztukach rozmaitych Przekład i opracowanie Stanisław Kobielus Wydanie drugie rozszerzone Rysunki: Beata Kulesza-Damaziak Projekt okładki: Andrzej Ciepłucha Fotografia na okładce: Wjazd do Jerozolimy, Drzwi Płockie, kopia zawieszona 23 listopada 1981 r. Korekta: Agnieszka Nieć Imprimi potest: Opactwo Benedyktynów L.dz. 118/2008, Tyniec, dnia 8.09.2008 r. † Bernard Sawicki OSB, opat tyniecki Wydanie drugie ISBN 978-83-7354-279-2 © Copyright by TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów ul. Benedyktyńska 37; 30-398 Kraków tel, 012 688-52-90; tel./fax 012 688-52-91 e-mail: zamowienia@tyniec.com.pl www.tyniec.com.pl SPIS TREŚCI Przedmowa...................................................................................IX 17. O deskach na ołtarze i na drzwi oraz o kleju kazeinowym...................................................14 Wprowadzenie.............................................................................XI 18. O kleju ze skór i rogów jelenia . ......................................15 1. Osoba Autora.......................................................................XI 19. O pokrywaniu gipsem powierzchni skóry i drewna..........15 2. Traktat................................................................................ XII 20. O barwieniu na czerwono drzwi i o lnianym oleju..........16 3. Przymioty twórcy.............................................................. XIV 21. O werniksie zwanym vernition..........................................16 4. Kryteria piękna................................................................... XV 22. O siodłach do jazdy wierzchem i o lektykach..................17 5. Zadania sztuk.................................................................... XVI 23. O złocie płatkowym..........................................................18 6. Aspekt etyczny estetyki benedyktyńskiej........................ XVII 24. O płatkach cyny................................................................19 Przypisy do Wprowadzenia ................................................... XX 25. O ucieraniu kolorów z olejem i żywicą.............................20 26. Ile razy winny być nakładane kolory................................20 Bibliografia wybrana............................................................... XXV 27. O malowaniu przezroczystym...........................................21 Nazwy naczyń i miar najczęściej występujących 28. O mieleniu złota do ksiąg i o sporządzaniu młynka........21 w Traktacie Teofila Diversarum artium schedula.................XXVII 29. W jaki sposób nakłada się złoto i srebro w księgach.......23 30. W jaki sposób zdobi się malarstwo książkowe KSIĘGA PIERWSZA cyną i szafranem................................................................23 31. O różnego rodzaju klejach stosowanych Wstęp do pierwszej księgi.........................................................3 w malowaniu złotem.........................................................24 1. O kolorach i ich mieszaniu w celu namalowania 32. W jaki sposób przygotowuje się kolory do ksiąg..............24 nagiego ciała.......................................................................5 33. O rodzajach i mieszaninach folium..................................25 2. O kolorze ciemnej zieleni......................................................6 34. O cynobrze........................................................................25 3. O pierwszym kolorze ceglastym............................................

Recently converted files (publicly available):