• Document: Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger
  • Size: 45.23 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 19:01:08
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Skoletorget.no Grammatikk Norsk Side 1 av 10 Adverb Adverb Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Adverb er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om andre ord eller om hele setninger. I setningen Hun spiste langsomt er langsomt adverbet som forteller oss noe om verbet i setningen (spiste). I setningen Solen skinner alltid ved Middelhavet er alltid adverbet som forteller oss noe nytt om setningen Solen skinner ved Middelhavet. Vi får vite, ikke bare at solen skinner ved Middelhavet, men også når den gjør det, nemlig alltid. Når vi sier at adverbet forteller oss noe om andre ord, tenker vi først og fremst på verb (ordklassen heter jo tross alt adverb), men også adjektiver og andre adverb. Her er noen eksempler: Adverb som står til verb: • Han hoppet langt – adverbet langt står her til verbet hoppet • Hun spiste fort – adverbet fort står her til verbet spiste • Hun danset annerledes – adverbet annerledes står her til verbet danset Adverb som står til adjektiver: • Klærne var uhorvelig skitne – adverbet uhorvelig står her til adjektivet skitne • Han var veldig trist – adverbet veldig står her til adjektivet trist • Han er ganske utholdende – adverbet ganske står her til adjektivet utholdende Adverb som står til andre adverb: • Hun tenker rasende fort – adverbet rasende står her til adverbet fort • Hun sover utrolig trygt – adverbet utrolig står her til adverbet trygt • Han er usannsynlig høyt begavet – adverbet usannsynlig står her til adverbet høyt som igjen står til adjektivet begavet De fleste adverb er som du ser dannet av adjektiver. Mesteparten av adverbene i eksemplene overfor stammer fra adjektiver. Vi sier da at adjektivene blir brukt adverbialt. I setningen Hun er trygg er trygg et adjektiv, mens i setningen Hun sover trygt er adjektivet trygg brukt adverbialt. «Adverb» Skoletorget.no Grammatikk Norsk Side 2 av 10 Adverb Adjektivet trygg blir altså forandret til adverbet trygt. Igjen ser vi at adverbet tilfører noe nytt til betydningen av et annet ord: vi får vite, ikke bare at hun sover, men også hvordan eller på hvilken måte hun sover. Gradbøyning Alle adverb som er dannet fra adjektiver gradbøyes som et adjektiv (dette gjelder også enkelte andre adverb som ikke stammer fra et adjektiv). Her er noen eksempler på typisk gradbøyning av adverb: Positiv Komparativ Superlativ Tilsvarende adjektiv pent penere penest pen vondt verre verst vond langt lenger lengst lang lenge lenger lengst ille verre verst lite mindre minst liten mye mer mest godt bedre best god gjerne heller helst «Egentlige» adverb Noen adverb bøyes aldri og de har heller ingen tilsvarende adjektiver: nå, ute, her, der, opp, ofte, kanskje, hjemme, derfor, ikke, aldri, likevel. Her er noen eksempler på bruke av disse adverbene: • Jeg forstår aldri hva han sier • Kanskje kommer kongen • Han mente ikke noe med det likevel • Der sner det mye om vinteren • Opera er ofte kjedelig • Han var derfor klar over hva det gikk ut på • Nå får det være nok! • Han er stort sett hjemme • Jeg tror ikke på noe av det Preposisjoner som adverb Alle preposisjoner kan brukes som adverb, f.eks. i, til, fra, på, over, om, ved, for, etter osv. Her er noen eksempler: • En kasse med leker i • Han sprang over • En hatt med blomster på «Adverb» Skoletorget.no Grammatikk Norsk Side 3 av 10 Adverb Inndeling i klasser • Stedsadverb: her, der, hit, tilbake, ut, hvor, hjemme • Tidsadverb: da, nå, aldri, alltid, ofte, når, sjelden, snart • Måtesadverb: annerledes, bra, fort • Gradsadverb: altfor, ganske, litt, nokså, svært, veldig • Nektingsadverb: ikke • Sammenbindingsadverb: derfor, også, dessuten • Modale adverb: sikkert, kanskje, nok, vel, visstnok • Spørreadverb: hvor, hvorfor, hvordan • Relative adverb: hvor, der (han viste meg huset hvor/der han bodde) Hva skal vi med adverb? Uten adverbene ville språke

Recently converted files (publicly available):