• Document: UNIVERSITATEA TEHNICĂ de CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA de UTILAJ TEHNOLOGIC TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT
  • Size: 2.07 MB
  • Uploaded: 2018-12-07 14:56:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

UNIVERSITATEA TEHNICĂ de CONSTRUCŢII BUCUREŞTI FACULTATEA de UTILAJ TEHNOLOGIC TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT Contribuții la îmbunătățirea managementului de mediu al echipamentelor și proceselor tehnologice din fabricile de ciment CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC: Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE PETRE ZAFIU AUTOR: ing. CRISTINA SESCU GAL BUCUREȘTI, 2015 Contribuții la îmbunătățirea managementul de mediu al echipamentelor și proceselor tehnologice din fabricile de ciment Cuprins Lista figurilor ................................................................................................................. 6 Lista tabelelor .............................................................................................................. 10 Lista abrevierilor ......................................................................................................... 12 Introducere................................................................................................................... 14 Capitolul 1.- Studiu documentar privind stadiul actual al echipamentelor și proceselor tehnologice din fabricile de ciment ........................................................ 17 1.1- Cimentul. Compoziție. Proprietăți .................................................................... 17 1.1.1- Materii prime pentru fabricarea cimentului ................................................ 17 1.1.2- Compoziția oxidică a clincherului de ciment portland ............................... 19 1.1.3- Compoziția mineralogică a clincherului de ciment portland ...................... 20 1.1.4- Proprietățile cimentului ............................................................................. 22 1.2- Metode tehnologice de fabricare a cimentului.................................... .............. 25 1.2.1- Procedeul umed și semi-umed de fabricare a cimentului ......................... 27 1.2.2- Procedeul uscat și semi-uscat de fabricare a cimentului .......................... 29 1.2.2.1- Prepararea amestecului brut ............................................................ 31 1.2.2.2- Procedeul de elaborare a clincherului .............................................. 32 1.2.2.3- Răcirea și măcinarea clincherului ..................................................... 42 1.3- Echipamente tehnologice și utilaje folosite în industria cimentului .................. 45 1.3.1- Echipamente pentru extragerea și exploatarea zăcămintelor de materii prime ....................................................................................................... 50 1.3.1.1- Utilaje tehnologice de uz general folosite la exploatarea materiilor prime ................................................................................................... 48 1.3.1.2- Utilaje tehnologice pentru foraj utilizate în exloatări la zi .................. 48 1.3.1.3- Utilaje tehnologice de încărcare ....................................................... 49 1.3.1.4- Utilaje tehnologice de transport ........................................................ 49 1.3.2- Emisiile de noxe specifice echipamentele folosite pentru exploatarea zăcămintelor și transportul tehnologic................................................................. 50 1.3.3- Instalații pentru prelucrarea finală a materiilor prime. Concasarea ........... 51 1.3.4- Instalații pentru prelucrarea finală a materiilor prime. Măcinarea și uscarea materiilor prime ..................................................................................... 52 1.3.5- Instalații de ardere .................................................................................... 54 1.3.5.1- Instalație de clincherizare cu schimbător de căldură în suspensie ........................................................................................................... 54 1.3.5.2- I Instalații de clincherizare cu cuptor cu schimbător de căldură în suspensie de gaze și precalcinator ................................................................. 55 1.3.6- Instalații de răcire ..................................................................................... 57 1.3.7- Instalații de ambalare și livrare a cimentului ............................................. 59 1.4- Procese termochimice la fabricarea cimentului ............................................... 61 Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB 2 Contribuții la îmbunătățirea managementul de mediu al echipamentelor și proceselor tehnologice din

Recently converted files (publicly available):