• Document: DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse
  • Size: 586.85 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 08:52:58
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display “Op” tast “Ned” tast “Sluk” tast “ Menu “ tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp af en timer. Flammehøjden og temperaturen kan styres manuelt. Timeren styrer kun temperaturen og giver mulighed til tre programmeringer: . En temperatur for alle dage (1 dag). . En hverdagstemperatur og en weekendtemperatur (5/2 dage). . En temperatur der er forskellig for hver dag (7 dage). Dette kan gøres i flere perioder per dag (II, IV eller VI). Flammesymbol Dette symbol betyder at pejsens brænder er tændt. Batterier Når batterierne er sat i fjernbetjeningen kan denne bruges til at betjene pejsen manuelt. Hvis brænderen ikke er tændt vil displayet på fjernbetjeningen slukke af sig selv, med mindre man trykker på tasterne. Dette for at spare på batterier. Registrering af fjernbetjeningen Fjernbetjeningen skal registreres af pejsen således at de to enheder kan “tale” sammen. Hvis de to enheder tændes inden for kort tid registreres fjernbetjeningen automatisk. Displayet viser denne skærm hvis fjernbetjeningen ikke kan registreres. symbolet blinker. Tænd for pejsen indenfor 5 minutter og registrer fjernbetjeningen som følgende: Tryk samtidig på begge og taster. Følgende skærm vises under registreringen. Fjernbetjeningen er registret når timeglasset forsvinder. Indstilling af tid og dato Fjernbetjeningens timer kan kun bruges efter indstilling af tid (se brugers menu). Der findes to menuer; A- Brugers menu Her kan man betjene pejsen manuelt og indstille: 1. flammens højde 2. temperaturen 3. timeren (temperatur styring) 4. dag og tid 5. timeren B- Installations menu Her indstiller man: 1. 12 eller 24 tidsformat 2. programmeringstype 3. antal perioder C- Registrering af fjernbetjening D- Signalstyrke E- Batteri udskiftning F- Fejlmelding A- BRUGERS MENU Tryk på “menu” tasten , den følgende skærm vises. En kombination af tre symboler blinker. Der er tre mulige kombinationer: Indstilling af flammens højde Indstilling af temperaturen Indstilling af timer (temperatur styring) Valg den ønskede kombination ved hjælp af og tasterne. Forlad menuen ved at trykke på tasten eller vent 5 sekunder. 1- Flammens højde Tænding og slukning gøres manuelt. Pejsen tændes Tryk samtidigt på begge taster og når displayet viser denne skærm. og blinker hvilket betyder at pejsen er blevet tændt. Følgende skærm vises derefter: Flammens højde kan nu justeres. Flammens højde Tryk én gang på eller . Displayet viser det følgende: Højden kan indstilles på en 1 til 15 skala. Brug ”op” og ”ned” tasterne for at indstille højden og afslutte med ”sluk” tasten. N.B.: flammens højde kan kun justeres når brænderen er tændt. Pejsen slukkes Tryk på tasten for at slukke . Displayet viser denne skærm. blinker hvilket betyder at pejsen er blevet slukket. 2- Indstilling af temperatur Pejsen tænder og slukker i forbindelse med den valgte temperatur. Tryk på eller tasten for at vælge temperaturen. Temperaturen blinker, og kan indstilles mellem 5,0 og 35,0 C. grader. Forlad ved at trykke på tasten. Midlertidig afbrydelse af temperatur styring For at kunne slukke for pejsen midlertidig. Tryk på tasten. Displayet viser det følgende. blinker, hvilket betyder at pejsen er blevet slukket. En ny skærm vises. blinker, pejsen kan tændes igen ved at trykke samtidig på begge og tasterne Så snart pejsen tændes, er temperaturstyring aktiv igen. N.B.: temperaturen kan ikke ændres under den midlertidige afbrydelse. 3- Timer (temperatur styring) Temperaturen styres af det valgte program (se afsnit A-5). Pejsen tændes og slukkes automatisk. Midlertidig ændring af temperatur Temperaturen kan midlertidigt ændres for den v

Recently converted files (publicly available):