• Document: IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE
  • Size: 652.81 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 16:42:43
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

IKKB STANDAARD voor de PRIMAIRE PLANTAARDIGE PRODUCTIE Telershandleiding voor akkerbouw Identificatie producent & bedrijf Datum Ondernemingsnummer: Vestigingseenheidsnummer: Producent Naam: Voornaam: Straat: Nr: Postcode: Gemeente: Telefoon: Mobiel: Fax: e-mail: Bedrijf (enkel in te vullen indien verschillend van de producentgegevens) Naam: Voornaam: Straat: Nr: Postcode: Gemeente: Telefoon: Mobiel: Fax: e-mail: Telershandleiding “akkerbouw” bij de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie Inleiding Beste teler, Deze handleiding bevat de nodige informatie en invuldocumenten in het kader van de IKKB Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie. Dit werkdocument bevat enkel vereisten die van toepassing zijn voor de volgende akkerbouwteelten: • aardappelen (met of zonder stockage) • suikerbieten • granen, olie- en proteïnehoudende gewassen (met of zonder stockage) • cichorei Landbouwers die ook groenten of fruit telen kunnen beroep doen op de telershandleiding “land- en tuinbouw”. Telkens wordt het beoordelingsniveau van de vereiste weergegeven. • Niveau 1: 100% van de vereisten moeten in orde zijn • Niveau 2: minimaal 70% van de vereisten die op uw bedrijf van toepassing zijn moeten in orde zijn • Niveau 3: aanbevelingen U kan dit document zelf verder aanvullen of de documenten waarnaar verwezen wordt (of een kopie ervan) kan U op de juiste plaats in dit document bewaren. Veel succes ! Inleiding INHOUD 1. Checklist ............................................................................................ 1 2. Documenten ..................................................................................... 13 2.1 Opslag van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden ............................................................................................13 2.2 Glasbreukprocedure ........................................................................14 2.3 Bewerkings- en opslagruimte, productielocaties ..................................15 2.4 Spuittoestel en meststofstrooier........................................................18 2.5 Toepassing bestrijdingsmiddelen .......................................................20 2.6 Hygiëne ........................................................................................21 2.7 Erkenning voor bereiden en verpakken van consumptieaardappelen....... 22 2.8 Loonwerk ......................................................................................22 2.9 Plantenpaspoorten en certificaten .....................................................23 2.10 Meststoffen en bodemverbeteraars....................................................25 2.11 Bestrijdingsmiddelen .......................................................................26 2.12 Nieuwe percelen .............................................................................28 2.13 Bodemanalyse ................................................................................29 2.14 Geïntegreerde teelttechnieken ..........................................................29 2.15 Schadelijke organismen ...................................................................30 2.15 Melding aan 1 ste koper van moederkoren en fusarium bij granen ......... 31 PICTOGRAMMEN ....................................................................................32 Fytolokaal.............................................................................................32 Opslagruimtes voor aardappelen en/of granen ...........................................34 Opslag geconcentreerde vloeibare meststoffen ...........................................35 3. Registratie ................................................................................ 36 3.1 Identificatie van producent...............................................................36 3.2 Identificatie van percelen en opslagruimte..........................................36 3.3 Dossier IN en OUT ..........................................................................37 3.4 Gebruik van bestrijdingsmiddelen voor landbouw-kundig gebruik en biociden ............................................................................................38 3.5 Registratie aanwezigheid schadelijke quarantaine organismen en ziekten 44 3.6 Registratie resultaten van analyses ...................................................44 4. Meldingsplicht .......................................................................... 45 4.1 Formulieren

Recently converted files (publicly available):