• Document: Tworzenie partycji i dysków logicznych
  • Size: 1.27 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 16:56:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tworzenie partycji i dysków logicznych Podstawowe pojęcia Dysk twardy • fizyczny napęd, który służy do przechowywania danych Dysk podstawowy • zawierają tzw. woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe oraz dyski logiczne znajdujące się na partycjach rozszerzonych. Dysk dynamiczny • Przestrzeń takiego dysku może być rozłożona (w przeciwieństwie do dysku podstawowego) na obszarze dwóch lub większej liczby dysków, co pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej Podstawowe pojęcia Dysk twardy • fizyczny napęd, który służy do przechowywania danych Dysk podstawowy • zawierają tzw. woluminy podstawowe, takie jak partycje podstawowe oraz dyski logiczne znajdujące się na partycjach rozszerzonych. Dysk dynamiczny • Przestrzeń takiego dysku może być rozłożona (w przeciwieństwie do dysku podstawowego) na obszarze dwóch lub większej liczby dysków, co pozwala na znacznie lepsze wykorzystanie przestrzeni dyskowej. Oferuje odporność na uszkodzenia. Odporność na uszkodzenia • Jest to zdolność określonego systemu dyskowego do przetrwania awarii oraz świadczenia nieprzerwanych usług. • Zdolność tę uzyskuje się często kosztem spadku wydajności. Jednakże niektóre konfiguracje oferują „stan równowagi” między odpornością na uszkodzenia a wydajnością Podział - partycje • dysk fizyczny (korzystający z partycjonowania MBR) może zawierać maksymalnie cztery partycje podstawowe albo trzy partycje podstawowe i jedną partycję rozszerzoną z wieloma partycjami logicznymi. • Partycja podstawowa może być traktowana jako partycja rozruchowa — partycja, z której komputer korzysta przy rozruchu systemu operacyjnego. • Z kolei partycja rozszerzona nie może być partycją rozruchową. Podstawowe pojęcia cd. • Partycja logiczna, dysk logiczny – wolumin tworzony na partycji rozszerzonej na podstawowym dysku MBR. • Partycje logiczne przypominają partycje podstawowe, chociaż liczba partycji logicznych, jaką można utworzyć na jednym dysku fizycznym, jest nieograniczona, a liczba partycji podstawowych wynosi maksymalnie cztery. Przykładowy podział dysku 1 Podział dysku fizycznego na trzy partycje podstawowe i jedną partycję rozszerzoną z dwoma dyskami logicznymi Przykładowy podział dysku 2 • partycja podstawowa o nazwie System i wielkości 100 MB (dla plików rozruchowych systemu Windows 7 Professional), która będzie partycją aktywną, • partycji podstawowej o nazwie Windows7 i wielkości około 20 GB (dla plików systemu Windows 7 Professional), • partycji podstawowej o nazwie Aplikacje i wielkości około 30 GB (dla aplikacji użytkowych wchodzących w skład np. pakietu Microsoft Office 2003), • partycji rozszerzonej z jednym dyskiem logicznym o nazwie Dane i wielkości około 30 GB (dla danych użytkowników i kopii zapasowych). Partycjonowanie MBR czy GPT? • Główny sektor rozruchowy MBR (ang. Master Boot Record) — umożliwia stosowanie woluminów o pojemności do 4 TB (terabajtów) oraz obsługuje dwa typy partycji: podstawowe i rozszerzone. • komputery oparte na procesorach z rodziny x86(32-bitowych) mogą korzystać jedynie ze stylu partycjonowania MBR. • Dla stylu partycjonowania MBR główny rekord rozruchowy dysku zawiera tzw. tablicę partycji opisującą lokalizację poszczególnych partycji na dysku. • Główny rekord rozruchowy zlokalizowany jest w pierwszym sektorze dysku wraz z niewielkim kodem binarnym zwanym głównym kodem rozruchowym, który służy do uruchomiania systemu Windows 7 Professional. Sektor ten nie należy do żadnej partycji i jest domyślnie ukryty przed możliwością przeglądania Partycjonowanie MBR czy GPT? • Tabela partycji GUID — GPT (ang. Globally Unique IDentifier Partition Table)— ten typ partycjonowania dysków twardych pozwala na utworzenie maksymalnie 128 partycji i może obsługiwać woluminy o pojemności do 18 EB (egzabajtów). • Ten typ partycjonowania wykorzystują jedynie komputery oparte na procesorach Itanium. • W partycjonowaniu GPT podstawowe dane partycji przechowywane są w niej samej. Ponadto istnieją nadmiarowe kopie zapasowe partycji, zapewniające integralność struktury dysku. Pytania 1. Co to jest dysk podstawowy? 2. Co to jest dysk dynamiczny? 3. Ile i jakich partycji można utworzyć na dysku z MBR? 4. Co to jest partycja podstawowa? 5. Co to jest partycja rozszerzona? 6. Czym się różni partycjonowanie MBR od GPT?

Recently converted files (publicly available):