• Document: Mechelen-Brussel (De kracht van het Evangelie. IJkpunten voor de pastorale zones. Mgr. Leon Lemmens, 2013)
  • Size: 502.58 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 13:35:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Klemtoon op DIENST EN OPENHEID NAAR IEDEREEN Klemtoon op INTERNE GEMEENSCHAP EN FORMELE CRITERIA VAN TOEBEHOREN EN GROEI Mechelen-Brussel 1.Op vlak van missioneren, evangeliseren 1. Op vlak van missioneren, evangeliseren (De kracht van het  “De Kerk is het huis waarvan de deuren altijd openstaan, opdat  “Wie niet bidt, kan niet evangeliseren, want niet jij kan Evangelie. IJkpunten elkeen er onthaal kan vinden, er hoop en liefde kan inademen evangeliseren maar Jezus in jou! Dat vraagt dat wij erbij zijn als voor de pastorale en opdat wij naar buiten zouden kunnen gaan om die liefde en christenen op zondag samenkomen om Jezus te ontmoeten en zones. Mgr. Leon die hoop uit te dragen. De heilige Geest vuurt ons aan om onze door Hem met de heilige Geest vervuld en omgevormd worden.” Lemmens, 2013) omheining te verlaten.” (paus Franciscus)  “LG 9: Het messiaanse volk, al verschijnt het niet zelden als een  “Sinds het aantreden van paus Franciscus waait wereldwijd een kleine kudde, is voor heel de mensheid de krachtigste kiem van krachtige lentewind door de katholieke Kerk.” eenheid, hoop en heil. Want Christus die het als een gemeenschap  “We zijn in een gunstige tijd gekomen om de deuren van onze van leven, liefde en waarheid heeft opgericht, maakt er gebruik nauwe wintervertrekken open te gooien.” van als instrument voor de verlossing van allen en zendt het uit  “Jezus was voortdurend op zoek naar leerlingen aan wie Hij de naar heel de wereld als licht van de wereld en zout van de aarde.” adem van de heilige Geest kon doorgeven en die Hem konden  “We moeten ons durven inspannen om het evangelie door te helpen bij zijn grote opdracht in de dorpen en steden van het geven aan kinderen, jongeren en volwassenen” Joodse land. “Daarna stelde de Heer tweeënzeventig  “De zending van de christelijke gemeenschap die van zondag tot anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uit zond naar zondag herboren wordt vanuit de ontmoeting met de Verrezen iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. (Lc Heer bestaat erin om de armen en noodlijdenden te evangeliseren 10,1)” en om nieuwe leerlingen bij Jezus te brengen.”  “Evangeliseren is meer dan onderrichten of een leer doorgeven.  “We moeten de idee van het zijn van een minderheid niet Evangeliseren is de kracht van de heilige Geest doorgeven zodat koesteren alsof het verkeerd zou zijn met velen te zijn. Veeleer mensen genezing vinden, bevrijding, bekering, een nieuw leven dient in ons de ‘goesting’ te groeien om ook in aantal te groeien als dat bewoond wordt door de kracht van Gods liefde.” christelijke gemeenschap, om een brede familie te worden, een  “In deze lentetijd is dit de uitdaging waarvoor christenen staan: volk.” verweiden, van weide veranderen. Vandaag staan wij ook als  “Verweiding houdt in dat we niet alleen verzorgen wat er is, maar christelijke gemeenschap voor de opdracht om ‘weide te zoeken ook nieuwe weiden laten groeien op vlak van vieren en diaconie en en te vinden’ in de nieuwe cultuur en samenleving.” evangelisatie/verkondiging, weiden waarop jongeren en  “Een gemeenschap van christenen zien leven, trekt nieuwe volwassenen kunnen groeien en gevoed worden.” mensen aan.”  “Het oprichten van de pastorale zones wil een sterke uitnodiging  “Het is een dringende en grote opdracht om vandaag allerhande zijn om het evangelie opnieuw en met meer geloof en energie mensen te verzamelen rond Jezus en het evangelie, ook en onder de mensen te brengen. Dat kan op vele wijzen: vooral mensen die nooit in de kerk komen, die niets weten van o “De vormselcateche

Recently converted files (publicly available):