• Document: Diagnosztikai célú orvosi képfeldolgozás párhuzamos és elosztott rendszereken Kozlovszky, Miklós
  • Size: 4.1 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 20:44:52
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Diagnosztikai célú orvosi képfeldolgozás párhuzamos és elosztott rendszereken Kozlovszky, Miklós Created by XMLmind XSL-FO Converter. Diagnosztikai célú orvosi képfeldolgozás párhuzamos és elosztott rendszereken írta Kozlovszky, Miklós Szerzői jog © 2013 Kozlovszky Miklós Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tartalom 1. ........................................................................................................................................................ 1 2. ........................................................................................................................................................ 7 3. ...................................................................................................................................................... 16 4. ...................................................................................................................................................... 49 5. ...................................................................................................................................................... 66 6. ...................................................................................................................................................... 76 7. ...................................................................................................................................................... 90 8. ...................................................................................................................................................... 98 9. .................................................................................................................................................... 111 10. .................................................................................................................................................. 119 11. .................................................................................................................................................. 126 12. .................................................................................................................................................. 133 13. .................................................................................................................................................. 137 14. .................................................................................................................................................. 149 iii Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1. fejezet - 1. Oktatási cél • Az életet kísérő fizikai-kémiai jelenségeket megfigyelő diagnosztikai eszközök és képalkotó rendszerek jellemzőinek, működésének bemutatása. • Az orvosi képalkotók által létrehozott nagyméretű adatstruktúrák feldolgozásához alkalmazható számolási infrastruktúrák, módszerek bemutatása. 2. A félév során érintett főbb témák • Párhuzamos és elosztott számítási rendszerek • Grid/cloud/cluster/... • GPU/CPU SIMD • Orvosi képalkotó berendezések/modalitások • Releváns egészségügyi szabványok • Orvosi képfeldolgozás párhuzamos és elosztott rendszereken (módszerek) • Képfeldolgozó keretrendszerek és adattárolók 3. Tárgykövetelmények • A félév során 1 db zárthelyi dolgozat írása, a félév közepe táján • Egy darab önálló féléves feladat elkészítése • Pót ZH, illetve elővizsga az utolsó órán • Vizsga, illetve elővizsga előfeltétele: önálló feladat elkészítése, legalább elégséges ZH 4. Féléves feladat • Témaválasztási lehetőségek • Alkalmazás fejlesztés/programozás • Irodalomkutatás Féléves feladat hiánya esetén a tárgy nem teljesíthető! • Féléves feladattípusok • Képfeldolgozás elosztott rendszereken • Képalkotó berendezésekből származó adatok feldolgozása 5. Irodalom • Előadásanyag (ez képezi a számonkérés alapját) • A slide-okhoz készített segédanyagok a WEB-en találhatóak http://biotechweb.nik.uni-obuda.hu/web/hu/oktatas/diagkepfel • Az előadások végén plusz linkek segítik a szakmai felkészülést 6. Irodalom/Könyvek 1 Created by XMLmind XSL-FO Converter. • Deutsch Tibor, Gergely Tamás: Kibermedicina, Medicina, 2003, Budapest, ISBN9632428129 (csak néhány rész: 19-75 oldal) • K. Kayser, B. Molnar, G. Weinstein: Virtual microscopy, Veterinaerspigel Verlag, Berlin 2006 Changming Sun: Mosaicing of microscope images with global geometric and radiometric corrections, 2006 • García-Rojo, M., Blobel, B., Laurinavicius, A.; Perspectives on Digital Pathology, Results of the COST Acti

Recently converted files (publicly available):