• Document: SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF
  • Size: 365.93 KB
  • Uploaded: 2019-04-16 21:35:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA T HE W ORLD H EALTH O RGANIZATION Q UALITY OF L IFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF © World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications of the World Health Organization can be obtained from Marketing and Dissemination, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel: +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@who.int). Requests for permission to reproduce or translate WHO publications—whether for sale or for noncommercial distribution—should be addressed to Publications, at the above address (fax: +41 22 791 4806; email: permissions@who.int). The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. The mention of specific companies or of certain manufacturers’ products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters. The World Health Organization does not warrant that the information contained in this publication is complete and correct and shall not be liable for any damages incurred as a result of its use. Acknowledgements Translation of this document was performed on behalf of the World Health Organization by Dr Helena Baran-Furga, Dr Bogusłąw Habrat and Dr Karina Steinbarth-Chmielewska of the Institute of Psychiatry and Neurology, Warsaw, Poland, and Mr Leszek Śliwa. WHOQOL-BREF – ( SKRÓCONA WERSJA ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ ŻYCIA ) Kolejne pytania dotycza jakości Pana życia, zdrowia i innych dziedzin. Przeczytam pytania oraz możliwe odpowiedzi. Proszę wybrać najbardziej właściwą odpowiedź. Jeśli nie jest Pan pewien, która z odpowiedzi jest właściwa, to proszę podać pierwszą o której Pan pomyślał, z zasady jest ona najbliższa prawdy. Proszę myśleć o swoim poziomie życia, nadziejach, przyjemnościach i troskach. Zapytam Pana o sprawy życia z ostatnich czterech tygodni. Ani dobra, Bardzo Bardzo zła Zła Dobra ani zła dobra 1. Jaka jest Pana jakość życia? 1 2 3 4 5 Ani Bardzo nie- Nie- zadowolony, Bardzo Zadowolony zadowolony zadowolony ani nie- zadowolony zadowolony 2. Czy jest Pan zadowolony ze 1 2 3 4 5 swojego zdrowia? Następne pytanie dotyczą nasilenia stanów, których Pan doznawał w ciągu 4 tygodni. W bardzo W dużym Wcale Nieco Średnio dużym stopniu stopniu 3. Jak bardzo ból fizyczny przeszkadzał Panu robić to, co 5 4 3 2 1 Pan powienien? 4. W jakim stopniu potrzebuje Pan leczenia medycznego do 5 4 3 2 1 codziennego funkcjonowania? 5. Ile ma Pan radości w życiu? 1 2 3 4 5 6. W jakim stopniu ocenia Pan, że 1 2 3 4 5 Pana życie ma sens? Bardzo Wcale Nieco Średnio Dość dobrze dobrze 7. Czy dobrze koncentruje Pan 1 2

Recently converted files (publicly available):