• Document: KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM. Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen
  • Size: 508.44 KB
  • Uploaded: 2019-06-14 02:29:46
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER ve İLETİŞİM Feriha GÜNAY Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen İki öğenin birbiri ile kurduğu bağlantıya veya etkileşime ilişki denir. Eğer bu tek taraflı ise ilgi olarak tanımlanır. Kişisel ilişkiler,verili ilişkiler,seçili ilişkiler gibi türleri vardır. Eğer bir ilişki varsa etkileşim de vardır. İlişki insanoğlunun tüm yaşamında etkilidir. Bu da yaşamda sürekli bir etkileşim olduğunu gösterir. Etkileşim ile de iletişim kavramı birbirini tamamlar. İLİŞKİ ETKİLEŞİM İLETİŞİM Etkileşim için gerekli olan iletişim beraberinde insanın sosyal özellik kazanmasını sağlar. Sosyal olma nedenleri:  Öğrenme nedeniyle İçsel davranış nedeniyle (doğuştan) İhtiyaç gidermek için Her ilişki de bir Johari felsefesi vardır. Karşısındaki + _ Kendisi _ Kör Meçhul + Açık Gizli İletişimin geliştirilmesi için açık alan denilen kısmın olabildiğince geliştirilmesi gereklidir. Bunu başarmak için de Bireyin kendi benliğini açığa vurması, bireyin diğerlerine karşı samimi ,açık ve güven verici biçimde yaklaşması Diğerlerindengeri bildirim sağlaması, diğerlerinin duygu ve düşüncelerini etkin bir şekilde öğrenilmesi İletişimimizde açık alanı genişleştirmek için kendini açma yöntemini kullanabiliriz. Kendini açma, bir kişinin kendisiyle ilgili bir takım bilgilerini, duygu ve düşüncelerini bir başkasıyla paylaşmasıdır. Yani buz dağının görünmeyen tarafından dışa bilgi aktarması ve gizil yönlerini başkalarına açmasıdır. Grubun büyüklüğü karşılıklılık etkisi, hoşlanma,yeterlilik,kişilik ve konular kendini açmayı etkiler. Kişilerin kendilerini açmalarının en önemli tarafı özellikle sorunlarını ertelememeleri ve bastırarak kendi iç dünyalarında bir sorunlar yumağı oluşturmamaları adınadır. Sorunları yerinde ve zamanında çözmeye çalışmak, çözemediğimiz yerde bir destek arayışında bulunmak başa çıkmanın bir gereğidir. Sağlıklı insan ilişkilerinin temel unsurlarından biri olan kendini açma davranışının varlığı elbette ki aynı zamanda sağlıklı bir kişiliğinde göstergesidir. Ancak kendini açma davranışının da bazı kriterlere uygun yapılmasının gerekliliği vardır. Özellikle, yeni tanışılan kişilere olur olmaz biçimde ve gelişi güzel şekilde kendini açmanın uygun olmadığını söyleyebiliriz. Bu amaçla kendimizi açarken dikkat etmemiz gereken önemli noktaları şöyle ifade edebiliriz İlişkinin sürüp giden bir ilişki olması: yani anlık bir ilişki olmaması devam edeceğine inanılan bir ilişki olması. Karşılıklı olması: yani biz bir şeyler ifade ettiysek karşımızdakinin de bir şeyler ifade etmesi. Tek taraflı olmaması. Güvene dayalı olması. Geçmişten çok bugüne, şimdi ve şu anda’ya uygun olması. Uygun yer ve zamanda ve uygun kişiye yönelik olması. Kendini açma davranışı gösterenlerde •Benlik bilgisi artar •Başa çıkma yeteneği gelişir •Enerji boşalımı sağlar, •Etkili iletişim sağlar •Anlamlı ilişki sağlar •Fizyolojik sağlığı olumlu etkiler. Test !!!! İletişimin olduğu her durumda sorunlarla karşılaşabiliyoruz. İki veya daha fazla kişinin sorunlarında uzlaşamaması durumunu çatışma olarak adlandırıyoruz. İçerik(hangi film güzel, hangi şehir daha temiz vb.) ve ilişki çatışması(eşler arası) olmak üzere iki türü vardır. Çatışmalar daha büyük çatışmaların habercisidir. Bunun için şimdi ve burada yöntemi ile çatışma durumunu çözmek avantaj sağlar. Çatışmalar farklı bakış açıları sunar. Verimli Çatışma Çözme ÇATIŞMA Verimsiz Çatışma Çözme Verimsiz Çatışma Çözme Yöntemleri Kaçınma,uzlaşmama Güç kullanma Küçültme Ayıplama Susturucu kullanma ( aşırı duygusallık, baş ağrısı,bayılma) Biriktirme, genelleme Manipulasyon (konuyu evirip çevirip istediği duruma getirme) Kişisel reddetme (karşınındaki kişiyi değersizleştirme) Verimli Çatışma Çözme Yöntemleri Açıklık ,düşünce ve duygularını açıkça ifade etme Empati Empatik dinleme Empatik anlayış Destekleyicilik, önce davranışı tanımlamak gerekiyor, içtenlikle ifade etmek Olumluluk, olaylara olumlu açıdan bakmak Uzlaşmakta zorluk çekiyorsanız uzlaştığınız noktaları ön plana çıkarın. Çatışmaları olumlu açıdan görmeye çalışın Karşınızdakine olumlu duygular ifade etmeye çalışı

Recently converted files (publicly available):